Op deze laatste zondagsdienst in augustus werd in de Sint Martinuskerk nagedacht over de tekst in Jacobus 2, de verzen 1 tot en met 26. De Bijbellezingen werden afgewisseld met luistermuziek. Eerst “Hebe deine Augen auf” van Felix Mendelssohn Bartholdy door het koor Vox Animata (vertaling van het lied: “Hef uw ogen op naar de bergen, vanwaar hulp tot u komt”. Daarna “Licht dat ons aanstoot in de morgen”, gezongen door Leoni Jansen. In de overdenking ging het er onder meer over dat je je niet moet laten leiden dan het uiterlijk van mensen, maar mensen beoordeelt op hun innerlijk. Wees barmhartig!
Wie hierover meer wit lezen kan terecht bij het Zon-Dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt

Helaas is het ook deze zondag niet gelukt om de kerkdienst uit te zenden via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596  Dat betekent dat de dienst ook niet terug te beluisteren is. Er wordt hard aan gewerkt om dit de komende zondag 6 september weer voor elkaar te hebben.
De liturgie van deze zondag kunt u downloaden op:   2020-08-30 Liturgie kerkdienst St Martinuskerk Wirdum
Het zon-dagboek van deze zondag staat op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/ 
Meer foto’s vindt u inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums