Tot half maart gingen wij op zondag gewoon naar de kerk. Met de uitbraak van corona ging wij via internet luisteren naar de kerkdiensten. Hoe langer dat duurde hoe meer duidelijk werd  hoe bijzonder het is om ‘gewoon naar de kerk’ te gaan.

Onze predikante vertelde over Terschelling
waar gesproken werd over      “Ik hou
                   1,5 m.  AFSTAND van jou!”

En voor degenen die willen weten hoe dat gaat met het kerkbezoek in deze tijd? Bij de Sint Martinuskerk in Wirdum gaat dit zo:

En in de kerk werden wij ook via het grote scherm welkom geheten: