Door de hevige explosie in de stad Beiroet zijn vele mensen omgekomen en alle bezittingen kwijt geraakt.
De Diaconie heeft besloten dat de 1e collecte op zondag 23 augustus bestemd is voor de  slachtoffers deze ramp.
De 1e kerkdienst 1e kerkdienst na de lockdown is voor ons heel bijzonder. Daar past de hulp aan de de mensen in Beiroet goed bij.

Mocht u niet in de kerk aanwezig zijn dan kunt u uw bijdrage ook over maken op de Bankrekening van de Diaconie no NL90 RABO 0148227627
met vermelding Beiroet.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Bent u niet aanwezig in de kerk dan kan uw bijdrage overgemaakt worden op:   NL87 RABO 0152878637 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: zondag 23 augustus.