De Sint Martinuskerk

Komende zondag 23 augustus zal er weer een kerkdienst worden gehouden in de Sint Martinuskerk. Daarbij zijn bezoekers welkom. Gelet op het coronavirus zijn maatregelen genomen om besmettingen te voorkomen.

Om de dienst voor de bezoekers veilig te laten plaats vinden is door de Kerkrentmeesters een gebruiksplan gemaakt. Het doel hiervan is natuurlijk om besmettingen te voorkomen. Komt u naar de kerkdienst dan wordt u opgevangen en gevraagd naar uw gezondheid. Als die goed is wordt u naar binnen gebracht en een plaats aangewezen. Aan het einde van de dienst wordt u ook weer naar buiten begeleid. Dus niet zelf naar binnen lopen of aan het einde van de dienst naar buiten lopen. Het opvolgen van de aanwijzingen van de coördinatoren is van groot belang.

Vorenstaande staat omschreven in het gebruiksplan. In dit plan staan ook de maatregelen die genomen worden om besmettingen te voorkomen. Leest u dit plan als u overweegt om de dienst te bezoeken. Uiteraard staat hier iederéén vrij om dit plan ook te lezen. Klik hiervoor op de volgende link: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2020/08/gebruiksplan-voor-de-st-martinuskerk-aug-2020.pdf

Uiteraard kunt u de kerkdienst ook beluisteren via het internet. Daarvoor gaat u naar: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

De aankondiging van de kerkdienst met daarbij de liturgie wordt vrijdag op de website geplaatst.  Zo’n na zo’n lange tijd weer naar de kerk. Daar kun je bij zijn maar ook prima beluisteren via internet.