Op 29 december 2005 was het zover. Na jaren van Samen Op Weg, overleggen, wikken en wegen en beslissingen nemen was het op deze datum dat de akte van vereniging werd ondertekend.

Daarvoor was de notaris naar onze kerk gekomen. Daar zetten onder andere de voorzitters van de kerkenraden (Hervormd en Gereformeerd) hun handtekening onder de akte en daarmee was de samenvoeging een feit. Het was de tweede gemeente-ondertekening in Fryslân. Nog vele kerken zouden volgen.

Bij dat moment waren veel genodigden – waaronder familieleden, oud-voorgangers, de Wirdumer scholen, Doarpsbelang, gemeenteleden, afgevaardigden van kerkelijke buurgemeenten – en belangstellenden aanwezig. Onder de genodigden was ook het hoofd van De Arke, meester Ben Nauta. Na de ondertekening nam de loco-burgemeester van Leeuwarden, de heer G. Krol, het woord en feliciteerde de gemeente met deze mooie dag. Vervolgens richtte hij zicht tot de heer Nauta met de mededeling dat het De Koningin behaagde om hem te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Een groot applaus volgde. Het was duidelijk dat meester Nauta daar niet op had gerekend. Na afloop van het officiële deel kon in de Fikarij worden nagepraat. Een impressie: