Op deze zondag wordt er nog geen kerkdienst gehouden in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Volgende week zal dit anders zijn. Hierbij een korte impressie van een dienst uit het verleden.

Op zondag 16 augustus 2009 (vandaag precies 11 jaar geleden) ging ds Hinne Wagenaar voor in de kerkdienst in Wirdum.De dienst begon met een steen die de dominee had ontvangen. In stien foar it oprjochtsen fan in Frysk Kleaster…

In de preek ging het over vergeving.   Een impressie:

U kunt het na lezen en bekijken in het zon-dagboek van die zondag. Kijk dan op: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2017/02/2009-aug-16.pdf

En om deze zondag een kerkdienst te volgen… luister dan verder op: https://kerkdienstgemist.nl/browse?country=350-Nederland&state=352-Fryslan

Voor het vervolg over de steen… zie: https://nijkleaster.frl/