ds Wagenaar en De Boer Romkema

Sinds vele jaren worden in Wirdum meerdere bijzondere kerkdiensten gehouden. De komende weken kijken wij terug op een aantal van die diensten.

Op 26 mei 2013 werd onze predikante da. Wiebrig de Boer Romkema verbonden aan onze gemeente.  Ds. Hinne Wagenaar leidt de dienst en verbindt Da. Wiebrig de Boer Romkema aan onze gemeente. En de gemeente aanvaard haar als hun predikant

Na de dienst is er een receptie. Ds Terlouw heet onze predikant van harte welkom in het werkverband van predikanten en ook de voorzitter van doarpsbelang heet haar van harte welkom.

Lees er meer over in het zon-dagboek dat van deze dienst gemaakt is. Kijk op: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2017/02/2013-mei-26-intrede-ds-de-boer-romkema.pdf