Sinds vele jaren worden in Wirdum meerdere bijzondere kerkdiensten gehouden. De komende weken kijken wij terug op een aantal van die diensten.

Iepenloftsjinst  
Het is al een lange traditie dat één keer per jaar een openluchtdienst wordt gehouden. Dit is samenwerking met de Rooms Katholieke Parochie uit Wytgaard. Een dienst die veel mensen trekt en waar veel valt te beleven. Zoals op 1 juni 2008 (12 jaar geleden).

Dopen met water uit de…
In die dienst werd Anne Jan Veensta gedoopt. Maar wat te doen als er geen doopwater in het doopvont zit?? Dominee Hinne Wagenaar en de kinderen wisten er wel raad op. Ze gingen met een putemmer opzoek en haalden water uit de gracht. Met dat water kon Anne Jan gedoopt worden.

Lees en bekijk alles over deze dienst in het zon-dagboek van die dienst: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2017/02/2008-juni-01-iepenlofttsjinst-dopen.pdf