Door de corona kon de openluchtdienst dit jaar helaas net doorgaan. De commissie die deze dienst voorbereidt stuurde ons wel een prachtige kaart:

We hopen volgend jaar weer de openluchtdienst te kunnen organiseren!

Wij wensen jou/u een fijne vakantie en natuurlijk tot ziens! Groet,

Comm. Openluchtdienst Wirdum /Wytgaard