Sinds vele jaren worden in Wirdum meerdere bijzondere kerkdiensten gehouden. De komende weken kijken wij terug op een aantal van die diensten.

Vandaag “De boerderijdienst”
Op 12 oktober 2014 hadden wij geen kerkdienst maar een boerderijdienst. In de  auto en op de fiets trokken wij naar Barrahûs. Folkert en Betty Jongbloed hadden hun boerderij beschikbaar gesteld voor de wekelijkse kerkdienst.

Tijdens deze dienst werden wij in groepen verdeeld en kregen uitleg over het boerenbedrijf van meerdere boeren uit onze gemeente.  Daarbij heeft deze boerderij nog een oud gedeelte en een moderne stal. Dat leverde prachtige gesprekken en inzichten op. En de kinderen vermaakten zich opperbest.

U kunt het allemaal nog eens bekijken en meelezen. Het zon-dagboek vindt u op: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2017/02/46-2014-okt-12-boerderijdienst.pdf

Voor de boerderij van Folkert en Betty staat het: Soldaatsje fan Barrahûs.

Meer informatie over deze museumboerderij in vol bedrijf vindt u op: https://www.museumgidsnederland.nl/wirdum/museumboerderij-ald-barrahus/