Op deze zonnige zondagmorgen vond – zo het nu staat – voor de laatste keer de digitale kerkdienst plaats vanuit de Sint Martinuskerk. Bijzonder was dat deze dienst werd bijgewoond door de gehele kerkenraad. Vanaf 23 augustus hopen we weer als gemeente in deze ruimte bijeen te kunnen komen; daar wordt erg naar uitgezien. Gelezen werden het psalmgebed 65 (van Huub Oosterhuis, 150 Psalmen vrij) en Matteüs 13: 1-9; 18-23. In de overdenking werd ingegaan op de stilte, die ons toezong de afgelopen periode. in diezelfde stilte kunnen zich woorden in ons vormen die een lofzang zijn voor onze Heer, onze God. Als slotlied klonken 3 coupletten van lied 416 (1, 2, 4): “Hear, wês mei ús oant in oare kear, wol oant wersjen oer ús weitsje, lit gjin kwea ús rigen reitsje Hear, wês mei ús oant in oare kear.”

Wie hierover meer wil weten kan terecht bij ons Zon-Dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.

U kunt de dienst nog 4 weken beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596 
De liturgie van deze zondag kunt u downloaden op:  2020-07-12 liturgie 12 juli
Het zon-dagboek staat op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/ 
Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums