Ook vanmorgen klonken in de eeuwenoude Sint Martinikerk de aloude woorden: ”Onze hulp in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen”.
De lezing kwam uit het evangelie van Matteüs 11, de verzen 25-30. In de preek werd stilgestaan bij de bekende uitspraak van Jezus: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven” (vers 28). Een welkome boodschap in een tijd, waarin rust ver te zoeken is. Zijdelings werd genoemd, dat deze week het 150 jarig bestaan van de christelijke basisschool De Arke werd gevierd. Na de zomer gaan De Arke en de openbare basisschool in Wirdum als één school samen verder. Ook werden brood en wijn gedeeld.
Wie hierover meer wil weten kan terecht bij het Zon-Dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.

U kunt de dienst nog 4 weken beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596 
De liturgie van deze zondag kunt u downloaden op:   2020-07-05 liturgie 5 juli
Het zon-dagboek van deze staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/ 
Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums