Onze kerkenraad kon de afgelopen maanden niet fysiek bij elkaar komen. Via de digitale middelen werd contact onderhouden.
Op maandag 29 juni was er de eerste gezamenlijke kerkenraadsvergadering  sinds 15 maart.  Het was gelijk de laatste voor het zomerseizoen.  Voor de deelnemers was het een feestelijke bijeenkomst.

Ze hopen na de vakantie weer als vanouds met gepaste afstand bij elkaar te komen.