Da.Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de kerkdienst in Wirdum vanuit de eeuwenoude Sint Martinuskerk.

Zonder bezoekers maar met de ouderling van dienst, organist en koster.

De preek begon met de constatering dat wij straks, zowel in de kerk als in het voetbalstadion niet mogen zingen…. Onze voorgangster vroeg zich af wie dat het langs vol gaat houden.
Verder ging de preek o.a. over Matteus 10: 34-42. Daarin schets Jezus een beeld dat wij niet zo gewoon zijn.. Lees het maar na.  De uitleg kunt u terugluisteren of, later, in het zon-dagboek terug lezen.

U kunt de dienst nog 4 weken beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596 
De liturgie van deze zondag kunt u downloaden op:   2020-06-28 liturgie 28 juni 2020
Het zon-dagboek van deze dienst staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/ 
Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums 

De 1e collecte op deze zondag was voor:
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met(gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden de mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd en komen in de arme volkswijken terecht. Samen met haar partnerorganisatie helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s.
Doneer mee voor deze actie op ons banknummer: NL90 RABO 0148227627 t.n.v.Diaconie met vermelding “ Actie Colombo”.

De 2e collecte was voor onderhoud van de gebouwen.

Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op banknummer:  NL87 RABO 015.28.78.637 t.n.v. Protestantse gemeente Wirdum e.o.