Een overgoten zondag, een eeuwenoude kerk, de verkondiging van het Woord van God. Vandaag opnieuw een digitale dienst zonder bezoekers. Alleen aanwezig predikant ds. Wiebrig de Boer-Romkema, ouderling Linda Jongbloed, organiste Klaske Deinum en koster Haije de Boer. Aan de hand van Psalm 84: 1-13 en Matteüs 10: 16-33 werd nagedacht over de aanhoudende lofzang voor God, die genade en vrede wil voor ieder van ons. Als hij zich al bekommert om een zwaluw, hoeveel temeer dan niet om jou. Het ging ook over de inwoners van Patongo, een arm dorpje in Congo. De armoede is enorm en de sociale problemen groot. De bevolking heeft te lijden onder getraumatiseerde ex-rebellen en nu ook met corona. De collecte van vandaag is bestemd voor dit doel.
Wie hierover meer wil weten, kan terecht in het Zon-Dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.

U kunt de dienst nog 4 weken beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596                                                                                                                 De liturgie van deze zondag kunt u downloaden op:  2020-06-21 liturgie 21 juni
Het zon-dagboek van deze dienst staat op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/ 
Meer foto’s vindt u  op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums