Spitigernôch is ús gemeentelid en doarpsgenoat Bouke Meindersma ferstoarn.

 

 

 

 

De ôfskietsjinst yn de Sint Martinustsjerke yn Wirdum  kinne jo belûsterje fia:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596 

De liturgie is fia dizze link te besjen: Liturgie afscheidsdienst Bouke Meindertsma 20-06-2020