Op 8 juni is het moderamen (dagelijks bestuur) weer bij elkaar gekomen in de Fikarij. Voor het eerst sinds de lockdown waren we weer compleet!

We hebben onder andere gesproken over de voorgenomen zomerstop waarin we geen kerkdiensten, maar ook geen digitale diensten verzorgen. Hierover hebben we vragen gekregen. Daar zijn we blij mee, want het betekent dat deze diensten in een behoefte voorzien en gemist gaan worden.

Er wordt uitleg gegeven over de volgende punten:

  • Waarom er tijdens de zomerstop geen gastpredikanten  komen.
  • Er  gewerkt wordt aan het Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten.
  • Bijéénkomsten buiten de diensten om.
  • Stand van zaken rond het proces van de verkiezingen van nieuwe ambtsdragers.
  • Deelnemers gezocht voor voorbereiding van de startzondag in september.
  • Ideeën voor en over de ‘kerk-in-coronatijd’ zijn welkom.

Zie voor de volledige informatie deze brief: Mededelingen moderamen 8-6-20

Hilarius van Poitiers, kerkvader van de Vroege Kerk (315-367) schreef:
Dit heeft de kerk als karakteristieke eigenschap:
Als ze wordt vervolgd – bloeit ze
Als ze wordt onderdrukt – groeit ze
Als ze wordt veracht – komt ze vooruit
Als ze wordt gekwetst – overwint ze
Als ze wordt getuchtigd – begrijpt ze dat
Dan blijft ze juist staan, als ze schijnt te worden overwonnen.