Op de morgen van de 14 juni ging da. Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in Wirdum. Zij was daar aanwezig met de koster Hendrik Hiemstra, organist Albert Minnema en ouderling Corry Brouwer.

De lezing was uit het evangelie: Matteüs 9:35 –10:15–Nieuwe Bijbelvertaling. De leerlingen van Jezus kregen van Hem de kracht om zieken te genezen en ze kregen de opdracht de wereld in te gaan.  In de preek werd ingegaan op de nieuwe situatie van het ‘niet normale niet normale normaal..’ Het lastige is dat je achteraf pas goed kan zien wat er had moeten gebeuren. De nieuwe situatie kan mensen onzeker, eenzaam maken….  Ook de leerlingen van Jezus gingen een onzekere wereld in. Maar ze gingen omdat ze een boodschap hadden. Meer weten?  Bekijk dan het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt en/of beluister deze kerkdienst. Voor informatie; zie onder aan dit bericht.

De 1e collecte – Dorpskerken willen van betekenis zijn.
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestante Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar en voor het dorp. Centraal staat niet de vraag “Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente”, maar “Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?”  Dat kan door pastorale, diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op feestdagen, of een open kerkgebouw.
Met deze collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland. Doneer uw bijdrage bij de diaconie, banknummer NL90 RABO 0148227627, met vermelding “Actie Dorpskerken”.

De 2e collecte is voor het kerkelijk werk. Uw bijdrage kunt u overmaken op
NL87 RABO 0152878637  t.n.v. de Protestantse gemeente Wirdum e.o.

U kunt de dienst nog 4 weken beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596                                                                                                                 De liturgie van deze zondag kunt u downloaden op: 2020-06-14 liturgie 14 juni
Het zon-dagboek van deze dienst staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/ 
Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums