Op deze zondag van de Drieëenheid hoorden we indringende woorden over racisme, ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Dit naar aanleiding van de dood van een zwarte man in de Verenigde Staten, George Floyd, die door politiegeweld om het leven kwam. “I can’t breathe” (ik kan niet ademhalen), waren zijn laatste woorden. Dat werd de slogan van wereldwijde demonstraties diedaarop volgden. We hoorden over een wereldleider die voor een kerk een Bijbel omhoog hield nadat de weg daar naartoe was schoongeveegd met traangas en rubberkogels. Een Bijbel, die een heel andere boodschap heeft. Racisme, discriminatie en ongelijke behandeling komen overal voor, ook in ons land. Dat vraagt om opstanding, in de betekenis van opstandigheid, protest: daar waar mensen in hun geboren-zijn, in hun wezen zoals ze door God geschapen zijn, worden bedreigd.
Wie hierover wil meer lezen, kan terecht in het Zon-Dagboek dat binnenkort op deze website verschijnt.

De 1e collecte is voor de Zending. Uw bijdrage kunt u overmaken op: NL33 RABO 0153748923 t.n.v. Protestantse gemeente Wirdum. Onder vermelding: Collecte 7 juni.
De 2e collecte is voor het kerkelijk werk. Uw bijdrage kunt u overmaken op NL87 RABO 015.28.78.637  t.n.v. de Protestantse gemeente Wirdum e.o.

U kunt de dienst nog 4 weken beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596                                                                                                                 De liturgie voor deze zondag kunt u downloaden op: 2020-06-07 liturgie 7 juni
Het zon-dagboek van deze dienst staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/ 
Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums