Op Pinkstermorgen om 09.30 uur wordt er in de Sint Martinuskerk een kerkdienst gehouden. Helaas nog steeds zonder bezoekers.

Da Wiebrig de Boer Romkema vertelde van de leerlingen van Jezus die in een soort lock down zaten en treurden omdat Jezus niet meer bij hen was. Maar Petrus stond op en ging naar buiten en de anderen volgden hem. En dan steekt de wind op, die waait door het hele huis en ze binnen te vertellen Jezus.. en iederéén kon hen verstaan in zijn eigen taal.  In onze intelligente lock down is veel opgeruimd, gewerkt in de tuin etc. Misschien is Pinksteren wel een beetje het Húshimmeljen fan de geast…

Tijdens de dienst werd verteld dat de Paaskaars 2019 wordt gebracht bij Bea en Johannes Koornstra. Johannes is overleden. Samen hebben Bea en Johannes zich jarenlang inzet voor de kerk.

U kunt de dienst nog 4 weken beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596                                                                                                                 De liturgie voor deze zondag kunt u downloaden op: 2020-05-31 liturgie Pinksteren 31 mei
Het zon-dagboek van deze dienst staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/ 
Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

De 1e collecte is voor Kerk in actie Pinkstercollecte.  In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Collecteert u juist met Pinksteren mee voor deze kleine maar groeiende kerk in Marokko? www.kerkinactie.nl/kerkmarokko U kunt uw bijdrage storten op: NL33 RABO 0153748923 t.n.v. Zendingscommissie Protestantse gemeente Wirdum e.o. onder vermelding van actie Marokko.

De 2e collecte is voor het onderhoud van de eigen gebouwen.Uw bijdrage kunt u overmaken op NL87 RABO 015.28.78.637  t.n.v. de Protestantse gemeente Wirdum e.o.