Opnieuw een dienst zonder bezoekers vanmorgen, alleen onze voorganger ds. Wiebrig de Boer-Romkema, ouderling van dienst Elizabeth Mozes, organiste Klaske Deinum en koster Wiebe Brouwer waren aanwezig. Aan de hand van de lezing uit Johannes 17: 1-13 werd kort teruggeblikt op de wolkenroute van afgelopen Hemelvaartsdag. Vervolgens kwam de vraag, hoe de leerlingen van Jezus hun reis konden vervolgen, nu Hij er niet meer was. Lukte het hen om te jubelen over het wonder dat ze net hadden aanschouwd? Of bleven ze in rouw omhoog staren, door tranen verblind? Heeft de boodschap jou de afgelopen week geraakt, ook al verdwenen de coronawolken niet direct als sneeuw voor de zon? Wie hierover meer wil lezen, kan terecht bij het Zon-Dagboek dat binnenkort op deze website verschijnt.

U kunt deze terugluisteren  via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze.  Kijk op de website of direct op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
De bijbehorende liturgie kunt u downloaden op:   2020-05-24 liturgie 24 mei
Meer foto’s vindt u binnenkort op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/album

Werelddiaconaat Oeganda – Nieuwe kansen voor straatkinderen                     In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizend kinderen op straat Ze worden hier door volwassen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen de straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun families, Ze zorgen dat ze weer naar school gaan en werken preventief in het gebied waar veel van deze kinderen vandaan komen.                                    Geef kinderen een nieuwe kans via deze collecte.

Nu wij in deze Coronaperiode de kerkdiensten volgen via de iPad of laptop vragen wij u/jou om uw of jouw bijdrage via de bank over te maken naar de penningmeester van de Diaconie: Wiebren Jongbloed met eventuele vermelding van datum zondag of de actie waarvoor het bestemd is. Banknummer diaconie: NL90RABO 014.82.27.627.                De 2e collecte zou zijn voor het eigen kerkelijke werk. Die kunt overmaken op: NL87 RABO 0152878637 t.n.v. Kerkrentmeesters PKN Wirdum fr e.o.