Op zondag 17 mei konden wij al ruim voor 09.30 uur genieten van het orgelspel door Klaske Deinum op het prachtige orgel in de Sint Martinuskerk.

Deze zondag is het ROGATE = Bid. En daarover ging ook de preek van de Ds Wiebrig de Boer Romkema. In de preek gaf ze ook aan dat de liturgie ook een vorm van bidden is. En dat wij mogen geloven dat Hij ons draagt.

U kunt deze terugluisteren  via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Kijk op de website of direct op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
De bijbehorende liturgie kunt u downloaden via:  23. Mei 17. Liturgie.
Meer foto’s vindt u inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/album

Deze zondag zou de eerste de collecte zijn voor de diaconie.
U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148227627 t.n.v. de Diaconie PKN De 2e collecte zou zijn voor het eigen kerkelijke werk. Die kunt overmaken op: NL87 RABO 0152878637 t.n.v. Kerkrentmeesters PKN Wirdum fr e.o.