Ook op de zondagmorgen van de 10 mei gingen flink wat mensen bij de computer zitten om te luisteren naar de kerkdienst vanuit de Sint Martinuskerk in Wirdum.

Da Wiebrig de Boer Romkema las uit het Johannes evangelie. Dat begon met: “Wees niet ongerust… In de meditatie nam ze ons mee naar de dodenherdenking. Op de lege Dam in Amsterdam. Met bijzondere voordrachten van Grundberg en onze Koning. Bevrijdingsdag zonder festivals. En woensdag met 7 miljoen mensen kijken naar Rutte die gaat vertellen over wat wel straks wel of nog niet mogen. Een bijzondere tijd.  Dan is: “Wees niet ongerust…” mooi gezegd, moeilijker gedaan!

U kunt deze dienst beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Kijk op de website of direct op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
De bijbehorende liturgie kunt u downloaden via:  21. Mei 03 Liturgie.
Meer foto’s vindt u inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/album

Deze zondag is de collecte voor het JOP.
Het initiatief  #Durf te…  brengt jong en oud in gemeenten samen. Jongeren en volwassen gaan samen aan de slag rond een gedeelde passie. Van koken tot gemeenteweekend organiseren, een moestuin onderhouden tot een escaperoom maken. Jongeren leren hierbij steeds meer dingen zelf te doen en verantwoordelijkheid te dragen. Doet u mee aan deze collecte zodat JOP deze materialen verder kan ontwikkelen??
U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148227627 t.n.v. de Diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: Collecte JOP
De 2e collecte zou zijn voor het eigen kerkelijke werk. Die kunt overmaken op: NL87 RABO 0152878637 t.n.v. Kerkrentmeesters PKN Wirdum fr e.o.