In de kerkdienst op 03 mei las Da Wiebrig de Boer Romkema twee gedichten voor.

De 1e voor de dodenherdenking:

Mijn zoon en ik – Ida Vos

Samen lopen we
in het licht
van de ondergaande zon
mijn kleine zoon en ik

hij legt zijn hand
in mijn hand en vraagt
“maakt God de zon
morgen wakker
en schijnt hij dan weer
voor iedereen?”

“voor iedereen”
zeg ik en ik weet
dat het eens zo
geweest moet zijn

voor Auschwitz

“dag zon” zingt hij
“dag God, tot morgen”

dan wacht hij
vol vertrouwen
op de nieuwe dag

De 2e voor Bevrijdingsdag

Lied van de vrijheid

Een godsgeschenk, ons in de hand gelegd,
is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar geen recht.
Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven,
zo vindt het zaad de ruimte van het leven.
Want vrijheid is
geen wildernis,
geen vrijplaats voor geweld,
maar zaad en woord,
gezaaid, gehoord,
een vruchtbaar, open veld.

Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid,
niet aan een leider, macht of majesteit,
maar aan de bron, het hart van ons geweten,
de stem van God, de moeder van het leven.
In vrijheid klinkt
een lied dat zingt
van wederzijds respect
voor wie je bent,
gezien, gekend
als vrouw, als man, als mens

René van Loenen

Lied gebaseerd op de twee pijlers van vrijheid in de ogen van Diettrich Bonhoeffer: verantwoordelijkheid en gehoorzaamheid
In:
Bonhoeffer 75
Diettrich Bonhoeffer 1906-1945