De kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum op zondag 26 april kon thuis worden beluisterd.

Da. Wiebrig de Boer Romkema ging voor in deze kerkdienst. Haar preek ging onder andere over de leerlingen van Jezus. Petrus ging vissen en de anderen gingen mee. De hele nacht vingen ze niets. Als ze bijna terug zijn roept iemand vanaf de kust of ze vis hebben voor hem. Nee dus. Dan roept die man dat ze het net aan de andere kant van de boot moet uitgooien. Ze doen dat en in het net zitten 153 vissen!! Heel bijzonder. Pas merkt een leerling op dat het Jezus kan zijn die naar hen riep.

In deze coronatijd gaat alles anders dan normaal en ontstaat er een nieuw normaal. Een anderhalvemetersamenleving… Op het strand staat Jezus.. bij een houtschoolvuur met vis en brood….

De collectes op deze zondag zouden zijn voor: 1e De Zending, 2e Ouderhoud gebouwen.  Wilt u bijdragen dan kan dat voor de Zending op: NL33 RABO 015.37.48.923 en voor het Onderhoud van de gebouwen op: NL87 RABO 015.28.78.637

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Kijk op de website of direct op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
U kunt deze dienst beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
De bijbehorende liturgie kunt u downloaden op: 20. April 26 Liturgie.
Meer foto’s vindt u inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/album

Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer.
Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer

Bring huld’ oan God jim folken, loovj’ allegear de Hear.
Bring huld’ oan God jim folken, syn namme kear op kear