Vanwege het Corona virus kon onze collecte voor het Project Lesbos
zondag 19 April  NIET DOORGAAN.

Uit onze gemeente zet Jannie van der Wal haar in voor de schrijnende situatie van de vluchtelingen kampen op Lesbos

Wij als diaconie/gemeente willen haar daar graag in steunen, om zo ook onze bijdrage te leveren voor het werk wat zij in haar vrije tijd doet.

Stort uw gave op Bank No NL90RABO 014.82.27.627 t.n.v Lesbos

Onze dank namens de Diaconie