Sta op… voor kansarme kinderen in India
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd en
buitengesloten. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie via
deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem en de cirkel van armoede
doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalitkinderen
huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer
zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht
geschonken aan de thuissituatie van de kinderen.

Kijk ook op: https://www.kerkinactie.nl/projecten/onderwijs-voor-dalit-kinderen

Wilt u een kleine bijdrage overmaken op NL 33 RABO 015.37.48.923 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wirdum, graag met de omschrijving “Collecte 12 april Kansarme kinderen”
Hartelijk dank!