Door de corona blijven de kerkklokken op Paasmorgen zwijgen.

Het Breed Moderamen van de Classis Fryslân en de Raad van Kerk Fryslân roepen de kerken op om op Paasmorgen van 12.00 tot 12.15 uur de klokken van de kerken te luiden. Daarbij sluiten ze aan bij de landelijke oproep.
Wij geven van harte gehoor aan deze oproep. Op Paasmorgen tussen 09.00 en 09.15 uur zullen de eeuwenoude klokken van Wirdum geluid worden.

Ook ontvingen wij een mooie Paasboodschap van onze classispredikant Ds.Wim Verbeek en een coronanieuwsbrief van de Classis Fryslân. U vindt ze beide hier:
Paasboodschap 2020 20200408; 
Corona Nieuwsbrief 4

Voor u allen deze paasdagen het gebed van Franciscus van Assisi:
Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is.
Laat mij vergeving brengen waar schuld is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.
Laat mij licht brengen waar duisternis is.
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.
Heer, maak dat ik er meer op uit ben
te troosten dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
te beminnen dan bemind te worden.
Want door te geven ontvangen we,
door onszelf te vergeten vinden we,
door te vergeven wordt ons vergeven,
door te sterven verrijzen we tot het eeuwige leven.

Ik wens u een gezegende Pasen.
Wim Beekman,
Classisdominee Fryslân