In een kleine zetting werd vanavond onder leiding van onze voorganger ds. Wiebrig de Boer-Romkema stilgestaan bij de laatste maaltijd van de Heer met zijn discipelen. Naast de predikant waren een ouderling, organist en koster aanwezig. Ondanks de afwezigheid van meer gemeenteleden gaat het verhaal van onze God en zijn zoon Jezus Christus gewoon door!

Altijd weer bijzonder op Witte Donderdag is de dialoog, deze keer tussen ouderling en voorganger, waarbij de eerste steeds vraagt: “Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? De voorganger geeft daarop elke keer antwoord. Aan de hand van een Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 13:1-30 ging de meditatie in op bedreigingen. Zoals het coronavirus. Door sommigen worden vergelijkingen getrokken met de Tweede Wereldoorlog. Maar terwijl het ene het gevolg is van een virus, ging het andere om dingen die mensen elkaar aandeden. Met name werd teruggekeken op het leven en sterven van Dietrich Bonnhoefer, die vanuit zijn geloof niet anders kon dan in verzet komen tegen de wrede onderdrukkers.
Daarna werden brood en wijn gedeeld.

 

Wie hierover meer wil weten, kan terecht in het Zon-Dagboek dat staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
U kunt de dienst nogmaals beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
De liturgie: 16. April 09. Witte Donderdag