Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. – Johannes 13:15
Voetwassing
Jezus is in Jeruzalem voor het Pesach feest. De leerlingen gaan met elkaar eten, en
Jezus wast dan de voeten van zijn leerlingen. Het wassen van de voeten van gasten liet zien hoe gastvrij iemand was. Door de stoffige wegen en de blote voeten in sandalen, was dit ook noodzakelijk. Het wassen van voeten, was een taak die normaal door slaven uitgevoerd werd.
Jezus wil dat de leerlingen Hem navolgen. Het gaat erom dat iemand de minste wil zijn, en een ander wil dienen (zie ook Marcus 9:35). Dit is voor veel mensen niet een heel gemakkelijke houding, maar Jezus wil hierin een voorbeeld zijn.

Bij de schikking
In deze lezing staat het dienen centraal. Jezus kiest er voor om de ander
te dienen. Dit doet hij door een nederige taak uit te voeren: het wassen
van de voeten. Als symbool hiervoor gebruiken we viooltjes, een teer en
klein bloemetje met een grootse uitstraling, en een droogdoek.