In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van Jezus’ opstanding uit de dood. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht.
De 40dagentijd is bij uitstek de periode om samen stil te staan bij onrecht en ongelijkheid in de wereld, en op te staan voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.
Daarom staan we elke zondag stil bij een project van Kerk in Actie en collecteren we vandaag voor ‘Jongeren doorleven het paasverhaal’ in Nederland.

Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.
Wilt u een kleine bijdrage overmaken op NL 33 RABO 015.37.48.923 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wirdum, graag met de omschrijving “Collecte 5 april Jongeren”
Hartelijk dank!