Op de zondagmorgen van de 29e maart kwam maar een paar mensen naar de eeuwenoude Sint Martinuskerk in Wirdum.

Samen zorgen de ouderling van dienst, de dominee, de beamerist en de organist in een verder lege kerk voor de kerkdienst. Zo konden wij via internet meeluisteren, mee bidden en zingen. Een dienst waarin werd gesproken over de verwarde tijden, de angst en de hoop voor de toekomst.

Van deze dienst is een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Kijk op de website of direct op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
U kunt deze dienst beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
En de bijbehorende liturgie kunt u hier vinden: 14. Mrt 29 Liturgie
Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/album

Voor de Zegen zongen wij:

Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol ús mei jo wjukken hoedzje,
stypje as de stoarmen woedzje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Hear, wês mei ús oant in oare kear,
as wy wurch en warleas binne,
lit ús dan troch Jo oerwinne.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.