In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van Jezus’ opstanding uit de dood. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht.

De 40dagentijd is bij uitstek de periode om samen stil te staan bij onrecht en ongelijkheid in de wereld, en op te staan voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.
Daarom staan we elke zondag stil bij een project van Kerk in Actie en collecteren we vandaag voor ‘Nieuwe kansen voor Ghanese straatmeisjes’.
In het filmpje ziet u een mooie toelichting over dit project. Kijkt u mee op:  https://vimeo.com/395143363

Wilt u uw bijdrage overmaken zodat zij deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden.
Wilt u een kleine bijdrage overmaken op NL 33 RABO 015.37.48.923 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wirdum, graag met de omschrijving “Collecte 29 maart Straatmeisjes”
Hartelijk dank!