EREDIENSTEN:
Op zondagen in de periode tot 1 juni: eigen predikant gaat D.V. om 9.30 uur voor in een korte viering in onze kerk.

De Sint Martinuskerk

We komen – i.v.m. de coronarichtlijnen – steeds alleen met drie mensen samen in de kerk, dominee, ouderling en beamerist. De organist is ook aanwezig, maar zit praktisch gezien in een andere ruimte in de kerk.
We houden een korte viering in onze kerk en zenden die online uit zoals anders. We proberen of het mogelijk is om hiervan ook beelden online te zetten.
De zondagse diensten vieringen zijn om 9.30 te beluisteren. Liturgieën zullen op de site geplaatst worden. Onze vaste luisteraars thuis ontvangen de liturgie via de mail.

https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Verder is er op TV er elke zondag in de komende weken een kerkdienst te volgen. Deze dienst begint om 9.20 uur en wordt georganiseerd door de Protestantse Kerk in Nederland in samenwerking met de EO.
Wellicht zendt ook Omrop Fryslân de komende zondagen weer een kerkdienst uit vanuit de Martinikerk in Franeker.
Ook via internet zijn er vele mogelijkheden om een dienst online bij te wonen.

Paascyclus
Voor de Paascyclus kunt u, als het allemaal lukt, de volgende diensten vanuit onze kerk online bijwonen:
-Witte Donderdag: korte viering met drie mensen om 19.00 rond brood en wijn. U kunt vanuit huis hier in delen.
-Goede Vrijdag: korte dienst om 19.30 met drie mensen. Een van ons zal lichtjes aansteken namens allen bij het kruis. U/jij kunt thuis ook een lichtje aansteken.
-Stille Zaterdag: 19.30-20.00: passiemuziek op het orgel gespeeld door Klaske Deinum

Paasmorgen 2017

-Paaszondag: 07.30: één paasviering. De nieuwe Paaskaars zal worden ontstoken.
Deze viering zal ook via te volgen zijn.
Later in de ochtend kunt u op TV of online ook nog andere Paasdiensten volgen.

Voor informatie over het liturgisch bloemschikken: blijf onze website volgen.

Ontmoetingskerk/kliederkerk voor Palmzondag: het programma zoals dat al voorbereid was, wordt verschoven naar volgend jaar. Verder is er een kliederkerkprogramma rond Palmpasen te downloaden via deze link: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/overzicht/

Herdenken
Het in onze zondagmorgendienst herdenken van gemeenteleden die overleden zijn, zullen we op een goede manier vormgeven wanneer wij weer in onze kerk diensten als vanouds kunnen vieren.

DIAKONAAT:
Collecte: voor informatie over de collectedoelen van Kerk in Actie voor deze veertigdagentijd en Pasen en hoe u geld over kunt maken: zie onze website.

De Paasgroeten worden dit jaar tegelijk verzonden.

Er is inmiddels een Coronavlag besteld voor de Fikarij bij de Dokkumer Vlaggen Centrale.
Hierop staat de tekst: ‘Met elkaar, voor elkaar’

Als u hulp nodig hebt of een vraag: laat het weten bij de diakenen.

 

 

PASTORAAT:
Pastorale contacten moeten helaas ook tot het minimum beperkt blijven. Het alternatief is via de mail, telefoon, app of post.

U/jij kunt bellen met predikant of ouderling als u behoefte hebt aan een luisterend oor, een pastoraal gesprek.

In situaties van bijzondere zorg bespreken we met u wat mogelijk is.

We vragen u en jou ook allemaal om naar elkaar om te zien, onderling als gemeenteleden in contact met elkaar te blijven via telefoon, app, mail, post. Zo krijgt onderling pastoraat vorm.
Even belangrijk is naar elkaar omzien in onze dorpsgemeenschappen, over de grenzen van onze kerkgemeenschap heen.

GEMEENTEACTIVITEITEN:
Alle activiteiten binnen onze gemeente gaan in ieder geval tot 1 juni niet door.

Het moderamen van de kerkenraad blijft leiding geven aan onze gemeente in deze vreemde tijd, die heel veel van ons allen vraagt.

PR:
Met Op ‘e Hichte’ wordt overlegd over vormen van nieuwsverspreiding onder gemeenteleden.
De ouderlingen zijn bezig met een vervolg op de nieuwsbrief vanuit het pastoraal overleg.
Indien Op `e Hichte in april verschijnt wordt het nieuws van het pastoraal overleg daarin opgenomen.

Blijf op onze website letten voor alle actuele informatie.

TOT SLOT:
Hebt u nog vragen, neem dan zelf het initiatief om dit door te geven! U kunt dat doorgeven aan voorzitter, scriba, predikant of andere leden van de kerkenraad.

Weet dat we als kerkenraad nu leiding geven aan het leven en werken van onze gemeente in ingewikkelde en nieuwe omstandigheden. We proberen dat zo goed mogelijk te doen en communiceren dat zo goed mogelijk naar u. Misschien maken we hier en daar keuzes, waar u anders tegenaan kijkt. We staan open voor uw input en vragen tegelijkertijd in deze complexe tijd om uw meedenken, meebidden en begrip.

https://kerkinwirdum.com/organisatie/