Erediensten:
Tot en met zondag 5 april 2020 worden er geen kerkdiensten in onze kerk gehouden.

Op TV is er elke zondag in de komende weken een kerkdienst te volgen. Deze dienst begint om 9.20 uur en wordt georganiseerd door de Protestantse Kerk in Nederland in samenwerking met de EO.
Wellicht zendt ook Omrop Fryslân de komende zondagen weer een kerkdienst uit.
Ook via internet zijn er vele mogelijkheden om een dienst online bij te wonen.

De kerkenraad beslist later over de diensten in de Paascyclus (van 9 tot 12 april).

Het projectkoor voor de veertigdagentijd en de Paascyclus kan geen doorgang meer vinden.
Hiermee komen de repetities op de zondagmiddagen te vervallen.

Het liturgisch bloemschikken kan niet meer verder vorm gegeven worden tot en met zondag 5 april. Via deze site zijn de liturgische bloemschikwerken voor elke zondag met een korte uitleg daarbij te zien.

Voor informatie over de collectedoelen van Kerk in Actie voor deze veertigdagentijd: zie onze website.

De commissie zondagboek legt haar taken neer tot nader orde.

Jeugd! en zondagsschool worden tot en met 5 april afgelast.

Herdenken
Het in onze zondagmorgendienst herdenken van gemeenteleden die overleden zijn, zullen we op een goede manier vormgeven wanneer wij weer in onze kerk diensten als vanouds kunnen vieren.

Activiteiten
Alle activiteiten binnen onze gemeente gaan tot nader orde niet door.

De kerkenraadsvergadering van 30 maart a.s. wordt afgelast. Het moderamen van de kerkenraad blijft leiding geven aan onze gemeente in deze vreemde tijd, die heel veel van ons allen vraagt.

Pastoraat:
Pastorale contacten moeten helaas ook tot het minimum worden beperkt. Het alternatief is via de mail, telefoon of app. En laten we extra ‘omsjen nei elkoar’. In situaties van bijzondere zorg bespreken we met u wat mogelijk is.

Vanuit het pastoraal overleg wordt geïnventariseerd wie er misschien graag eens gebeld wil worden in de komende weken om je verhaal te kunnen delen.

Laat het ook vooral zelf weten als u behoefte hebt aan een luisterend oor.

PR:
Ons kerkblad ‘Op ‘e Hichte’ zal in april niet verschijnen.

Let op deze site voor alle actuele informatie.

Overig
Heeft u nog vragen, neem dan zeker contact op met voorzitter, scriba, dominee of andere leden van de kerkenraad.   https://kerkinwirdum.com/organisatie/