In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van Jezus’ opstanding uit de dood.
Jezus riep ‘Sta op!‘ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht.
De 40dagentijd is bij uitstek de periode om samen stil te staan bij onrecht en ongelijkheid in de wereld en op te staan voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Opstaan en opnieuw beginnen… In Zuid-Soedan weten veel inwoners daar alles van. Ze doen niet anders. Een twintig jaar durende oorlog maakte dat veel mensen regelmatig alles kwijtraakten en weg moesten vluchten. In 2011 splitste Zuid-Soedan zich af van Soedan. Mensen waren dolblij, maar anderhalf jaar later laaide het geweld opnieuw op. Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen in eigen land, vooral vrouwen en kinderen. Zij leven jarenlang in vluchtelingenkampen.

Kerk in actie helpt met het bouwen van waterpompen en leert lokale mensen om deze putten te onderhouden. Zo wordt gezorgd voor schoon drinkwater en hoeven vrouwen en kinderen niet meer tientallen kilometers te lopen om water te halen.
En die vrouwen! Die leren OPSTAAN!
Zie hier, het boegbeeld van het thema

Dit is één van de powervrouwen die andere vrouwen leert hoe ze hun stem kunnen laten horen in een democratie.
Kerk in Actie steunt deze en vele andere projecten in Zuid-Soedan; helpt u mee?
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Omdat we nu niet een fysieke collecte kunnen doen, maar zeker deze prachtige projecten willen blijven steunen, vragen we u om uw collectegift over te maken op NL 33 RABO 015.37.48.923 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wirdum, graag met de omschrijving “Collecte 15 maart Zuid-Soedan”
Hartelijk dank!
Zendingsmissionaire Commissie