Beste gemeenteleden, dorpsgenoten en andere bezoekers van onze site,

Da Wiebrig de Boer Romkema

Zoals in Italië hier en daar mensen al spontaan gingen zingen vanaf hun balkons, in hun verplichte sociale afzondering van elkaar, hoe ontroerend mooi,
zo zong gisteren hier een Wirdumer kind spontaan: ‘Corona, corona, corona – óveral is het corona….’

Zo gaf ze lucht en stem aan wat bij velen leeft: het gaat de hele tijd vrijwel alleen maar over corona.
Het zijn onzekere en ontregelende tijden. Elke dag verandert het nieuws en de impact op onze en andere samenlevingen is groot.

Waar we afgelopen woensdag nog samen de dienst op Biddag voor gewas en arbeid konden vieren in onze prachtige oude kerk, worden we nu op een nóg andere manier bij het pure leven zelf bepaald.

De overheersende toon in onze tijd is die van maakbaarheid, zelfredzaamheid en controle. Deze drie worden nu stuk voor stuk bevraagd en danig op de proef gesteld. De natuur gaat haar eigen gang.
Dit virus, deze corona, wat ‘kroon’ betekent, krijgen we op ons hoofd gezet en we moeten met deze kroon omgaan of we willen of niet.

Zoals een kind op school een mooi versierde kroon op het hoofd gezet krijgt op zijn of haar verjaardag, zo is deze coronakroon het tegendeel daarvan.
We moeten met haar leven en proberen haar invloed in te dammen. Velen zijn daar, soms in heel moeilijke omstandigheden, zoals in de ziekenhuizen, voor aan het werk.

Zo vlak na de bijzondere viering van biddag die we nog mochten houden, mag ons gebed alle ruimte krijgen:
-voor wie ziek zijn en hun naasten,
-voor wie meer dan hen lief is in een isolement terecht gekomen zijn
-voor hen die zorg dragen en leiding moeten geven en vaak lastige afwegingen moeten maken om tot weloverwogen keuzes te komen.
De kroon van waardering mag op hun hoofd worden gezet voor al hun toewijding en inzet.

Corona grijpt wereldwijd om zich heen en grijpt overal in het leven van mensen in.
Je wordt er ‘smetvreselijk’ van zei iemand van de week en daarmee had ik weer een prachtig nieuw woord geleerd.

Laten we met geloof, hoop en liefde (met déze drie) onze verantwoordelijkheid nemen en omsjen nei elkoar binnen de mogelijkheden die we hebben. Wees daarin creatief en vindingrijk.

Onze kinderen gingen vandaag alvast met klei aan de slag. Ook een goede manier van verwerken van wat ons overkomt. Ik mocht hun creaties met u en jou delen.

Corona, het ziet er dreigend uit en het lichtblauw in deze kroon symboliseert dat het weer goed zal komen:

En deze corona is een bemoedigende kroon geworden:

Op 8 maart jl. was in onze kerk gospelkoor ‘The Young Christian Singers’ uit Leeuwarden te gast.
We zongen met hen ‘De Zegekroon’. Deze kroon heeft alles met Pasen te maken, waarheen we onderweg zijn, ook al weten we nog niet hoe we Pasen kunnen vieren.

Zo is deze 40dagentijd een tijd van bezinning en van vasten in een hele andere vorm dan we gewend zijn.

Ik kan me geen zondag herinneren dat er geen kerkdienst gehouden kon worden en nu is het morgen toch zover. Heel vreemd. Gelukkig leven we in een tijd van vele digitale mogelijkheden, die ons ten dienste staan.

Op twitter kwam vandaag dit gedichtje voorbij van classispredikant Julia van Rijn van Zuid-Holland Noord, dat ik u niet wil onthouden:

Een classispredikant uit Leiden,
die ook al haar schaapjes moest mijden,
sprak: al is de dienst afgelast,
houd in gebed elkaar vast
en wees moedig in onzekere tijden.

Hartelijke groet en houd goede moed,

U/jouw dominee Wiebrig de Boer-Romkema

Dat gezegend is deze periode
van minderen en loslaten,
van stil vallen,
laat het ook ín ons tot rust komen.

Dat juist nu ons huis
nog meer een thuis wordt,
dat we mogen weten dat Gods liefde er woont
in ons en tussen ons, dichtbij.

Dat gezegend zijn deze dagen
in verbondenheid met elkaar,
en met onszelf,
en ten diepste met de Barmhartige

Dat wij gezegend mogen zijn,
met de liefde van God,
met de passie van Jezus,
en met de troost van de Heilige geest.

Gezegend op weg naar Pasen.    (Joyce Schoon)