De kerkdienst van a.s. zondag 15 maart in Wirdum gaat niet door gezien de ontwikkelingen in Nederland met corona. U kunt een korte viering volgen van ds.R.de Reuver, scriba van de PKN. De EO verzorgt deze uitzending die start om 9.20. Zie hiervoor ook https://www.protestantsekerk.nl/nieuws  en de toelichting onder aan dit artikel.

Op zondag 22 maart hebben we de intentie om een viering te verzorgen met enkele kerkenraadsleden. U kunt deze live volgen via internet of later meebeleven via kerkdienstgemist.nl. zodat we toch samen kunnen vieren!
Dit betekent ook dat het geplande gemeenteberaad tot nader order wordt uitgesteld.

Pastoraat:
Pastorale contacten moeten helaas ook tot het minimum worden beperkt. Het alternatief is via de mail, telefoon of app. En laten we extra ‘omsjen nei elkoar’. In situaties van bijzondere zorg bespreken we met u wat mogelijk is.

Diakonaat:
Mocht u tegen praktische problemen aanlopen dan kunt u contact opnemen met de diaconie. We kijken met u wat mogelijk is.

Overig:
Heeft u nog vragen, neem dan zeker contact op met voorzitter, scriba, dominee of andere leden van de kerkenraad.

Alle bijeenkomsten die deze week op de agenda staan gelasten we af.
Hou de website in de gaten voor de actuele informatie.

Deze maatregelen zijn onder meer genomen naar aanleiding van de brief van de classis Fryslân van de PKN. De brief is gericht aan alle kerkenraden en leden van de kerk. U kunt deze brief lezen door op deze link te klikken: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2020/03/coronabrief-classis-fryslc3a2n.pdf

De kerkenraad van de Protestrantse gemeente Wirdum fr e.o.