De organisatoren

In 2020 is het 75 jaar geleden dat de 2e wereldoorlog werd beëindigd. Op 2 mei 2020 wordt een unieke wandeltocht gehouden. Tijdens de tocht wordt stil gestaan bij de wapendroppingen die in de 2e wereldoorlog werden gehouden. Plaatsen van actie zijn: Aldeboarn, Akkrum, Grou en Wirdum.

Kijk voor meer informatie en inschrijving voor de tochten op: https://wapendroppingwandeltocht.nl/  
en https://www.youtube.com/watch?v=WmO2ASqlGgQ&feature=youtu.be