Iedere zondag wordt er weer een kerkdienst  gehouden in de Sint Martinuskerk. Daarbij zijn bezoekers welkom. Gelet op het coronavirus zijn maatregelen genomen om besmettingen te voorkomen.

Om de dienst voor de bezoekers veilig te laten plaats vinden is door de Kerkrentmeesters een gebruiksplan gemaakt. Het doel hiervan is natuurlijk om besmettingen te voorkomen. Komt u naar de kerkdienst dan wordt u opgevangen en gevraagd naar uw gezondheid. Als die goed is wordt u naar binnen gebracht en een plaats aangewezen. Aan het einde van de dienst wordt u ook weer naar buiten begeleid. Dus niet zelf naar binnen lopen of aan het einde van de dienst naar buiten lopen. Het opvolgen van de aanwijzingen van de coördinatoren is van groot belang.

Aanmelden: Inmiddels zijn de richtlijnen van de regering weer aangepast. Wij houden ons aan deze richtlijnen.  Dat betekent dat er niet meer dan 30 bezoekers bij de kerkdienst kunnen zijn. Het dringende verzoek is om u aan te melden als u een kerkdienst wilt bijwonen via kerkinwirdum@gmail.com  In de aankondiging van de kerkdienst op de website wordt dit ook vermeldt.

Mondkapje: Wij vragen u ook dringend om een mondkapje te dragen als u naar de zitplaats wordt gebracht en als u de kerk weer verlaat. Op uw zitplaats kunt u het mondkapje af doen.

Zingen: Gelet op de risico’s is besloten dat er niet wordt gezonden tijdens de dienst. Mee neuriën is natuurlijk mogelijk.

Vorenstaande staat omschreven in het gebruiksplan. In dit plan staan ook de maatregelen die genomen worden om besmettingen te voorkomen. Leest u dit plan als u overweegt om de dienst te bezoeken. Uiteraard staat hier iederéén vrij om dit plan ook te lezen. Klik hiervoor op de volgende link: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2020/10/gebruiksplan-st.martinuskerk-23-10-2020.pdf

Uiteraard kunt u de kerkdienst ook beluisteren via het internet. Daarvoor gaat u naar: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

De aankondiging van de kerkdienst met daarbij de liturgie/beamerpresentatie wordt vrijdag of zaterdag op de website geplaatst.   Daar kun je bij zijn maar ook prima beluisteren via internet.