Vandaag is het de eerste zondag van de Veertigdagentijd, zondag Invocabit. Dat is
Latijn voor ‘Hij zal aanroepen’. Het komt uit Psalm 91, vers 15, waar staat: ‘Roept hij
mij aan, ik zal hem antwoorden’.

Mattheüs 4: 1-11 – Jezus in de woestijn
Jezus heeft net de Heilige Geest ontvangen en nu stuurt diezelfde Geest hem de
woestijn in. Daar treft hij de duivel. Tot drie keer toe probeert de duivel hem te
verleiden, maar zonder succes. Jezus wapent zich met teksten. In Gods Woord zit
grote kracht, ook als je te maken krijgt met verleidingen.

Bij de schikking
Jezus voelt zich gedragen door woorden en beschermd
door woorden. De kracht van woorden
wordt ook gevonden in de stille woestijn. In het
midden van de stip zweeft een tulp. De vorm van
de tulp doet denken aan gevouwen (biddende)
handen. De tulp wordt beschermd en gedragen op
vleugels door 3 grote onbeschreven bladeren.