Op zondag 1 maart vierden wij de 1e zondag van de 40 dagentijd. Ook dit jaar is er een liturgisch bloemstuk met veel symboliek.

Het was een bijzondere dienst want er werden twee kinderen gedoopt. De lezing en de preek waren hierop afgestemd. Daarbij werd de bijzondere band die de doop symboliseert uitgelegd.

Rinske Marije Jongbloed en  Wiebren Hendrik Jongbloed werden gedoopt.

Van de doop waren veel mensenkinderen getuige.

Aan het eind van deze mooie dienst werden wij heengezonden met de Zegen van de Heer. Daarna was er tijd om te feliciteren en samen koffie te drinken.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. U vindt het op deze website of via https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums