In de dienst van vanmorgen onder leiding van gastpredikant ds. J.G. van den Boogaard uit Hallum ging het over de wereld van het weten en de wereld van het geloof. In onze tijd zijn die strikt gescheiden. Net als het onderscheid economie versus natuurbehoud. Of verstand en gevoel, of lichaam en geest. Die scheiding is voor Jezus ondenkbaar – de wereld die God geschapen heeft is één. God dienen, dat doe je met heel je verstand, heel je gevoel, je gehele wezen. Gods wereld is er één van overvloed. Denk aan de twaalf volle manden met brood en vis, overgebleven na een maaltijd uit slechts vijf broden en twee vissen – op een berg bij het Meer van Galilea. Het is niet Gods wereld als uit politiek en economisch oogpunt schaarste wordt bevorderd voor eigen gewin. Waardoor de kloof tussen rijk en arm toeneemt.
Wie hierover meer wil weten, kan terecht in het Zon-Dagboek, dat inmiddels op deze website staat. Daarin kunt u meer lezen en bekijken over wat er in deze dienst gebeurde.

U vindt het op deze website of via https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums