Door storm en regen…

“Wees niet bezorgd” was het thema voor de kerkdienst in Wirdum op 16 februari. Een dienst waarbij de storm en regen hoorbaar was.

Da. V.d.Briel uit Oudeschoot ging voor in deze dienst. In de preek begon ze met De laatmiddeleeuwse filosoof en theoloog Meister Eckhart heeft veel gepreekt over een leven zonder waarom. Er is geen reden te noemen waarom ik leef. Ik leef omdat ik (graag) leef, zonder waarom, ontvankelijk voor een leven met God. Zoals een bloeiende roos.
Jezus doet ook een oproep om onbezorgd te leven. Niet voor mammon, het bezit en macht van mensen over mensen. God staat voor een samenleving waarin iedereen gelijk is en gelijke kansen moet krijgen. Bij mammon gaat het om macht en eer. Zoals bij de godsdienstige leiders in Jezus tijd. Compromissen met de bezetter uit Rome. Jezus roept op om te kiezen voor het koninkrijk van God, onbezorgd.
Maar wij zijn toch bezorgd over de toekomst van de wereld, opwarming, democratie, arm en rijk, drugs en alcohol. Daarmee zijn Jezus woorden niet waardeloos geworden. Kijk naar lelies en vogels, die zijn zoals ze zijn. Het gaat om de levensstijl van de mens, met het koninkrijk als oriëntatiepunt. Innerlijke kracht. Meister Eckhart: God in de mens. Echt leven, liefde, gastvrijheid, vergeving, rechtschapenheid, een wereld waarin God kan wonen onder de mensen.
Aan het slot van de overdenking luisteren we naar een lied van Huub Oosterhuis, gezongen door Trijntje Oosterhuis:
Wek mijn zachtheid weer
geef mij terug de ogen van een kind
dat ik zie wat is
en mij toevertrouw
en het licht niet haat

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken. U vindt het op deze website of via https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums