Hallo lieve vrienden, familie, collega’s, buren, dorpsgenoten, en iedereen die zich aangesproken en/of betrokken voelt

Binnenkort ga ik een week als vrijwilliger naar het Griekse eiland Lesbos met een organisatie Because We Carry. BWC is een beweging van mensen die als motto “niet lullen maar poetsen” heeft. Met andere woorden: “handen uit de mouwen en aan het werk”. Deze organisatie biedt primaire hulp aan de 20.000 vluchtelingen die onder zeer slechte omstandigheden moet verblijven in de verschillende kampen op Lesbos. Onder primaire hulp wordt onder andere verstaan het uitdelen van eten en drinken, een praatje aanknopen, mensen weer even laten voelen dat ze er toe doen.

Hun missie is: “Wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld”.

Van iedere vrijwilliger wordt verwacht dat zij/hij € 1145,- meebrengt. Van dat geld worden maaltijden en activiteiten betaald voor de vluchtelingen.
Zie https://www.becausewecarry.org

Van 25 april tot en met 3 mei ga ik BWC helpen met hun werk in de vluchtelingenkampen op Lesbos. Wil jij mij helpen de gevraagde € 1145,- bijeen te brengen? Stort dan een bedrag op mijn rekening ovv Lesbos. Dan zorg ik ervoor dat het geld op de rekening komt van BWC. Ik betaal zelf mijn reis- en verblijfskosten.

Samen zorgen we dan voor maaltijden en activiteiten en proberen we zo het leven in de kampen een beetje dragelijker, liefdevoller en lichter te maken.

Lieve groet van Jannie van der Wal
ING bank: NL08 INGB 0001 3419 68 tnv Mw. JA van der Wal
ovv Lesbos