Er is geen weg naar vrede op weg naar de veiligheid.
Voor vrede moet je durven, dat is een groot risico
en er is nooit zekerheid.
Vrede is het tegenovergestelde van veiligheid.
Zekerheid eisen betekent wantrouwen hebben
en dit wantrouwen leidt op zijn beurt tot oorlog.
Zekerheden zoeken betekent zichzelf willen beschermen.
Alleen uit de vrede
tussen de mensen
kan de grote vrede
waar we op hopen
ooit ontstaan.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)