GEEF VOOR JE KERK

De Sint Martinuskerk

Tijdens de fusie in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende woorden gesproken:
“Wy wolle iepenstean nei de hiele mienskip ta fan Wurdum, Swichum en Wytgaard (en de oare doarpen yn ’e omkriten). Wy wolle ús net mear ôfsûnderje fan “de oaren”. Dat hat té lang sa west. Wy wolle as tsjerke midden yn it doarp stean. Wy binne dan faaks net fan ’e wrâld, mar wol yn en foar de wrâld!”

Tussen 18 januari en 1 februari wordt ook in Wirdum de actie Kerkbalans gehouden. Een kerkelijke gemeente en een kerkgebouw kan niet bestaan zonder financiering. De kosten van de kerkdiensten,  predikant, onderhoud van de Sint Martinuskerk, de Fikarij etc worden opgebracht door bijdrages van de leden van de kerk en de collectes. U leest er veel meer over in de brochure die hiervoor is gemaakt. U kunt de brochure vinden via deze link: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2020/01/kerkbalans-2020.pdf

Wij nodigen iedereen uit om mee te doen met de actie Kerkbalans.