Tijdens de kerkdienst in Wirdum op zondag 12 januari was de eerste collecte voor de hulp aan mensen in Australië die slachtoffer zijn van de grote branden aldaar.

De branden houden al enige tijd aan. Het Rode Kruis biedt al sinds juli hulp aan. Zo helpen 1500 medewerkers bij het uitdelen van voedsel en water in de evacuatiecentra en biedt de organisatie psychologische hulp. Het Rode Kruis helpt slachtoffers van de verwoestende bosbranden bij het vinden van noodaccommodaties en het opsporen van vermiste familieleden en geliefden.
De verwoestende branden hebben al aan 24 mensen het leven gekost, miljoenen dieren zijn gestorven en meer dan 5 miljoen hectare land is verwoest.
Wij vragen u dan ook om uw bijdrage te geven aan deze collecte. Wilt u meer geven, dan kan dat ook via het gironummer 5125.

Zie ook: https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/hoe-helpt-australische-rode-kruis-slachtoffers-bosbranden/

Op zondag 5 januari is ook aandacht besteed aan de branden en hebben we stil gestaan bij oud Wirdumer Jappie v.d. Land. https://kerkinwirdum.com/2020/01/05/de-wijzen-uit-het-oosten/