Door de  mist en onder begeleiding van vuurwerk kwamen wij bij de Sint Martinuskerk voor het Oudejaarsgebed.

In een bijzondere dienst stond wij stil bij de overgang van het oude jaar naar het nieuwe jaar. Er kwamen voorwerpen te voorschijn die gedachten opriepen. Een steen, een scherf, grijze doeken, bloemen, zakdoeken en een kaars. Die werd aangestoken.

 

Rond deze voorwerpen zongen wij:
Dat it paad o dei takomt en de wyn de goede kant útwaait
dat de sinne blier dyn antlit beskyn de rein dyn lannen myld bedript…

Niemand weet hoe het precies komt in de toekomst. Zo gingen wij door een andere deur de kerk uit, naar huis op weg naar 2020!

Van deze dienst wordt een verslag gemaakt. Een samenvatting kunt u lezen en bekijken in het zon-dagboek zal worden gemaakt . Het staat binnenkort op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums