Op de zondagmorgen van de 29e december ging ds. B.Bloemink uit Beetgum voor in de kerkdienst in Wirdum.

Deze morgen las ds. Bloemink uit Psalm 121:“Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp?. Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft”.  Bij de uitleg werd ingegaan op de toestand in deze wereld. Met problemen op gebied van milieu, de zwarte pietendiscussie, over vluchtelingen etc.etc. En toch mogen wij uitkijken, hoop houden. Geloven bestaat omdat wij dat doen. Niet alleen hier maar juist ook buiten de kerk. Er wordt veel in tegenstellingen gedacht maar je kunt ook samen ergens voor zijn. En daaraan werken. Daarbij geldt dat goede dingen altijd klein beginnen…

Deze zondag waren de Bloemen voor ds Bloemink. Hij komt al rond de 30 jaren als gastpredikant. Wij stellen dat zeer op prijs.

Van deze dienst wordt een verslag gemaakt. Een samenvatting kunt u lezen en bekijken in het zon-dagboek zal worden gemaakt . Het staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums